สำนักปลัด

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 245/2566 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักปลัด ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 โครงสร้างสำนักปลัด   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

บุคลากรของ สำนักปลัด...

 

L279 page-0001 resize