สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ (Walk in)

(ข้อมูลรายเดือน)

 

เลขที่บันทึกข้อความ รายการ วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
464/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ลว.8ก.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
520/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ลว.11มิ.ย.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
322/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ลว.14พ.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
273/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ลว.26เม.ย.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
197/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ลว.11มี.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
040/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ลว.1ก.พ.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
027/2567 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ลว.8ม.ค.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
788/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลว.8ธ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
739/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ลว.3พ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ (Walk in)

(ข้อมูลรายเดือน)

 

เลขที่บันทึกข้อความ รายการ วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
602/2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
601/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
498/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลว.5ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
406/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ลว.7ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
322/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ลว.7ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
242/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ลว.6มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
191/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ลว.10พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
134/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ลว.3เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
083/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ลว.1มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
040/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ลว.1ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
008/2566 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ลว.5ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
393/2565 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ลว.13ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
708/2565 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ลว.2พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร