กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 248/2566 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ลว.18ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2 โครงสร้างสำนักปลัดกองคลัง   ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

บุคลากรของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...

 

L281 page-0001 resize