กองช่าง

ลำดับที่  รายการ  วันที่ลงประกาศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 247/2566 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองช่าง ลว.18ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
โครงสร้างกองช่าง    ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

บุคลากรของ กองช่าง...

 

L280 page-0001 resize