กองคลัง

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 246/2566 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว.18ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 โครงสร้างสำนักปลัดกองคลัง   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

บุคลากรของ กองคลัง...

 

L278 page-0001 resize