สินค้าOTOP

สินค้าOTOP ตำบลบ้านฉาง

สมุนไพรนวดคลายเส้น (ป้าแก้วสมุนไพร)

สรรพคุณ : แก้ปวด คลายเส้น

ช่วยบรรเทาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อาการไหล่ตึงยกแขนไม่ขึ้น กระจายผังผืด ทาก่อนนอนช่วยผ่อนคลายจากความเครียด หลับง่ายขึ้น

3.jpg5.jpg1.jpg2.jpg4.jpg

 

การปักสไบมอญ

ความสำคัญสไบในวิถีชีวิตชาวมอญ

1.ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มประกอบการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คนมอญโดยทั่วไปต้องเข้าวัดหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำเป็นต้องมีการห่มผ้าสไบเฉียงติดตัวไปด้วย

2.ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งในงานประเพณี คนมอญเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีประเพณีพิธีกรรมมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่คนมอญให้ความสำคัญอย่างมาก มีการทำบุญตักบาตร มีการแห่หงส์ธงตะขาบในทุกชุมชนมอญ กิจกรรมอีกอย่างที่เป็นประเพณีปฏิบัติของกลุ่มคนมอญ คือการจัดงานระลึกบรรพชนมอญตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 แต่มักจะจัดขึ้นวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงนั้น ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในการมาร่วมประเพณีพิธีกรรมต่างๆ คนมอญจะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสไบ ในการคล้องผ้าสไบจะมีการคล้องแบบคล้องคอชายของผ้าทั้งสองห้อยมาด้านหน้า

3.ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ตามความเชื่อเรื่องผีมอญ ชาวมอญแต่ละบ้านจะมีผ้าผีมอญวางไว้บนเรือนตรงเสาเอก 1 ใบ ภายในบรรจุผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าแดง ผ้าขาวอย่างละผืน

แหวนทองคำหัวพลอยแดงและหม้อดิน 1 ใบ ในหม้อใส่ข้าวเหนียว เงิน และข้าวตอกดอกไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณ หรือผีของบรรพบุรุษที่คอยปกปักดูแลลูกหลานบางบ้าน มีผ้าสไบเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติผีรวมอยู่ด้วย

4.ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุมอญในปัจจุบัน กระแสการแสดงออกทางกลุ่มชาติพันธ์ุมีมากยิ่งขึ้น การสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละชาติพันธ์ุเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมา กลุ่มชาติพันธ์ุมอญได้มีการดำรงไว้ซึ่งประเพณี พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด

2.1.jpg2.3.jpg2.2.jpg

 

การสานตะกร้าหวาย

"หวาย" เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางงานหัตถกรรมต่างๆ งานฝีมือ เนื่องจากหวายมีเนื้อเหนียว แข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม่ไผ่หรือไม้จักสานชนิดอื่นๆ สามารถจักเป็นเส้นหรือแผ่นบางได้ง่าย โค้งงอได้ดี ลักษณะลำต้นปีนป่าย ไหลยาวได้มากกว่า 3 เมตร อีกทั้งยังนำมาแทนตะกร้าพลาสติกช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

3.3.jpg3.2.jpg3.1.jpg3.5.jpg3.4.jpg

เมี่ยงคำ

สรรพคุณ : รักษาธาตุทั้ง 4 เช่น น้ำอ้อย, มะพร้าว, ถั่วสงหรือเม็กมะม่วงหิมพานต์และกุ้งแห้งใช้บำรุงรักษาธาตุดิน มะนาวและใบชะพลูใช้บำรุงรักษาธาตุน้ำ หอมและพริกใช้บำรุงรักษาธาตุลม และเปลือกของมะนาวและขิงสดใช้บำรุงรักษาธาตุไฟ โดยวิธีการจัดรับประทานให้จัดใบชะพลูหรือใบทองหลางใส่จานวางเครื่องปรุงอย่างละน้อยลงบนใบชะพลูหรือใบทองหลางที่จัดเรียงไว้ ตักน้ำเมี่ยงหยอดห่อเป็นคำๆ

4.2.jpg4.3.jpg4.1.jpg4.4.jpg