คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566  ลว.16ต.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร/ประกาศ 
1/2565 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564  แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับ อปท. ของอบต.บ้านฉาง  ลว.14ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร/ประกาศ

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมพิธีมอบบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารมส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ณ ห้องประชุมปิยลาภ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
295950385_2341582499340849_4822333219423966039_n.jpg296072763_2341582262674206_5697577656963194705_n.jpg296005043_2341582656007500_2773570560599043542_n.jpg295978178_2341582352674197_2547900196329744354_n.jpg296138668_2341582496007516_8458004287295896607_n.jpg295967405_2341582459340853_6123886617435938767_n.jpg295994506_2341582476007518_7922536814978869391_n.jpg296187968_2341582559340843_3124950865563371555_n.jpg296096674_2341581946007571_365207949258288149_n.jpg295987542_2341582592674173_5282023445270562886_n.jpg
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)