คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012636
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
421
2320
7978
133
12507
0
12636

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 08:44:21

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

⌲แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 Pan

 

Chat

 

1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ลว.22ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 285/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ลว.30ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง   ลว.29ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 005/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2563  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2562  หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 1/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 

 


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)