คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รายงานผลสัปดาห์รักษาความสะอาด

รายงานผลสัปดาห์รักษาความสะอาด

บันทึกข้อความเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
543/2566  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนกันยายน 2566 ลว.19ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
500/2566 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ลว.5ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
354/2566  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ลว.20ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
244/2566  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ลว.6มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
185/2566  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ลว.3พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
161/2566 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนเมษายน 2566 ลว.20เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
090/2566 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนมีนาคม 2566 ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
054/2566 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมงานตามกิจกรรม "สัปดาห์รักษาความสะอาด" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ลว.17ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)