คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลตามแนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy" จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) ลว.3เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)