คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 j420 removed page-0001 resize

j420 removed page-0002 resize

j420 removed page-0003 resize

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายงาน วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความที่ 737/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)