คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 6 บันทึกข้อความ ที่  604/2565 เรื่อง รานงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
5 บันทึกข้อความ ที่  609/2565 เรื่อง รานงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลว.28ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกข้อความ ที่ 756/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.10พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอบต.บ้านฉาง ประจำปี 2564 ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกข้อความ ที่ 414/2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความ ที่ 338/2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร