คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

⌲รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  บันทึกข้อความที่ 146/2566 เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ลว.5เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)  ลว.5เม.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน - กันยายน 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.12ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี   ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563-กันยายน 2563  ลว.14ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563  ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562  ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2562  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน -กันยายน 2560  ลว.19ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560  ลว.31มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ

 


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)