คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012522
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
307
2320
7864
133
12393
0
12522

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 07:48:20

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น

 

มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

- ประกาศที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

1)การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

านเปิดเผยราคากลางและประมาณราคา...

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566 โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ (ปท.ถ.48-001) หมู่ที่ 1  ลว.23พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2566 โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 และถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองธานี จ.ปทุมธานี ลว.7เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2566  โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลว.7เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566   โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ (ปท.ถ.48-001) หมู่ที่ 1 ลว.15มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566 โครงการต่อเติมอาคารห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ลว.6ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ (ปท.ถ.48.001) หมู่ 1  ลว.14พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยที่ดิน อบต. (ปานย้อย) (ปท.ถ.45-006) หมู่ที่ 3  ลว.26ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1/2566  โครงการซ่อมแซมรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่3 ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2565  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ลว.3ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน1) หมู่ที่ 3 ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565  ราคากลาง กรงกักสัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562 ลว.4ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดคลองภายในตำบล ลว.23มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2 ลว.23มิ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ลว.18พ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ลว.28มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565   ราคากลางจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีภายในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ลว.25ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยใจเกื้อ (ปท.ถ.45-002) หมู่ที่ 2 (ถนนเลียบคลองทางหลวงเดิม) ลว.22ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยตานาค (ปท.ถ.45-005) หมู่ที่ 2  ลว.18ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.ถ.45-003) ช่วงต่อจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ถึงเชื่อมต่อเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1  ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ (ปท.ถ.48-001) และถนนซอยใจเกื้อ (ปท.ถ.45-002) หมู่ที่ 1   ลว.12ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโบสถ์คริส หมู่ที่ 3 ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดินอบต. หมู่ที่ 2 (คมสัน-กิตติจิตต์) ปท.ถ.45-007) ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดคลองภายในตำบลบ้านฉาง ลว.31พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.ถ.45-003) ช่วงต่อจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ถึง เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ลว.24พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 (ต่อจากโครงการเดิม)  ลว.16เม.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) (ปท.ถ.45-003) หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหน้าปากทางเข้าซอย)  ลว.18มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยทองหล่อ (ปท.ถ.45-004) หมู่ที่ 2  ลว.17ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3  ลว.18ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 กับอาคารห้องสมุดและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ลว.21ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563  เปิดเผยราคากลางและเงื่อนไขการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.1ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563  โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างเวที คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน) หมู่ที่ 3 ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3  ลว.20ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3  ลว.1ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 โครงการปรับปรุงอาคารปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3  ลว.16มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563   โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2   ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  คาเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.17ก.พ.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563   จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.17ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง ภายในตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)  ลว.7พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ม.1  ลว.4พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.30ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.3ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.29ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค หมู่ที่ 2
 ลว.27ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.20ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รพสต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1  ลว.13ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3   ลว.7พ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.26ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.31ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.22ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.21ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.11ม.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.17ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ  ลว.23พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 87 รายการ  ลว.22พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2  ลว.15มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม หมู่ที่ 2  ลว.29ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2561  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงป้อมยาม แบบปร.4-6   ลว.26ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม)  ลว.23ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2561   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) แบบเลขที่006/2561   ลว.23ม.ค61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1  ลว.15พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1แบบเลขที่005/2560  ลว.13พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.17ส.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 133 รายการ   ลว.9พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1  ลว.30พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในคลองทางหลวง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2  ลว.20มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ  ลว.20มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.9มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  การเปิดเผยราคาดลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนภายในหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2  ลว.20ม.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2  ลว.14ต.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ LED ครบชุด บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2  ลว.26ก.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2  ลว.22ส.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2  ลว.10ก.ค.59   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3  ลว.30 มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2  ลว.1 มิ.ย. 59  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2559  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.บริเวณที่ดินอบต.(ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2  ลว.9มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1  ลว.9มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ลว.10พ.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2558   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 2/2558  ลว.8ก.ย.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2558  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ  ลว.3ก.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2558  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3   ลว.19มิ.ย.58  

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2558  การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346 หมู่ที่ 2   ลว.19มิ.ย.58  ดาวน์โหลดเอกสาร


2)การให้บริการประชาชน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (34 เรื่อง) ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 เรื่อง) ลว.24ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.10ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.20ส.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2563  คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.20ส.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2563  คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.1มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.11เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561  คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  คู่มือการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คู่มือการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.4ก.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลว.16พ.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลว.25เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2558 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องคู่มืองานบริหารสำหรับประชาชน ลว.20ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
17  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
16  การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
15  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
14  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
12  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
11  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
10  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) มาตรา 37 วรรค 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

E-Service

 

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200ตรม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขออนุญาตต่างเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
10  คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 
11  คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

3)การบริหารงานของหน่วยงาน

⌲มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 คู่มือปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัด ลว.2ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.2ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง  ลว.2ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 มาตรฐานการปฏิบัติกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ลว.2ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2564  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัด ลว.29ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2564 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.29ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2564 

มาตรฐานการปฏิบัติกองช่าง

ลว.29ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2564  มาตรฐานการปฏิบัติกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลว.29ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง   ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2563 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ลว.24ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2562  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2562  มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2562  มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2561  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด  ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

4)การบริหารงานงบประมาณ

 

⌲แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.6ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.3ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.3ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  ลว.27ส.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  ลว.28ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ลว.29ส.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร


⌲แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
19  แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566  ลว.18พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ลว.25พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.5ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
16  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.5ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.14ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.5ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
 13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.10มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลว.7เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.31มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
10  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.4มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.16ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลว.24ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ลว.4มิ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ลว. 7ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว. 3ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ลว. 3ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลว. 14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร


⌲แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.5เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.13ธ.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.12ธ.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2พ.ย.61 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ลว.28ต.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนพัฒนาสามปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3  ลว.3ส.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2  ลว.7มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1  ลว.28ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ลว.28เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.1พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.28ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (งบใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25พ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 (งบใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.15มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2563  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ

2/2563 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2563  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.18ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2562  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.21ก.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) ลว.16มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไข) ครั้งที่ 1 ลว.6ธ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.22ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว.28ต.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2559 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนยุทธศาสตร์

 ลำดับ รายการ  ลงวันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 ฉบับทบทวน  ลว.28พ.ค.57  ดาวน์โหลดเอกสาร
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562  ลว.18เม.ย.55  ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 ลำดับ รายการ  ลงวันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 
4  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง ลว.13ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ลว.21ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.22พ.ค.60 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 85/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲การบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานการควบคุมภายใน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงานย่อย ลว.29พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร ลว.29พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/418 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.29พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 185/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังของ อบต.บ้านฉาง ลว.1ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/288 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ลว.30ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) ลว.30ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) ลว.30ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ลว.30ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับองค์กร ลว.30ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/373 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง)  ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับองค์กร ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 150/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ลว.24ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ลว.21ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2563 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/043 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 254/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 255/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 256/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง   ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 257/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2562 บันทึกข้อความ ที่ 418/2561 เรื่องการรายงานติดตามประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 241/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บ้านฉาง ลว.1พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง)  ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 

⌲รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  บันทึกข้อความ ที่ 551/2565 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565) ลว.15ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  บันทึกข้อความ ที่ 712/2564 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ลว.14ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.14ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 451/2563 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน
ลว.26ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 บันทึกข้อความ ที่ 389/2562 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน  ลว.26ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกข้อความ ที่ 390/2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.17ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.12เม.ย.65 ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร1/ดาวน์โหลดเอกสาร2
1/2565 บันทึกข้อความที่ 200/2565 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.11เม.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ลว.5เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร/บันทึกข้อความ
2/2565 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบเดือนเมษายน -กันยายน 2565) ลว.21ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564-มีนาคม 2565) ลว.29มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือนเมษายน -กันยายน 2564) ลว.12ต.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563 -กันยายน 2563 ลว.14ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563  ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562  ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2562  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน -กันยายน 2560  ลว.19ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560  ลว.31มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ

⌲รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.5เม.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความ
1/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.29มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน - กันยายน 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.12ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.19เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563-กันยายน 2563  ลว.14ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563  ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562  ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ
1/2562  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน -กันยายน 2560  ลว.19ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560  ลว.31มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดประกาศ

⌲รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.15ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.14ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2563  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.27ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.27ก.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ลว.31ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.23ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.7ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.22ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2563 รายงานผลการดำเนินการโครงการตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมเงินเบิกตัดปีและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2562   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.26ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ลว.12ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลว.12เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2566  บันทึกข้อความที่ 667/2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.18ต.ค.65 บันทึกข้อความ/ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.14ต.ค.65 ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  คำสั่งที่ 293/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  บันทึกข้อความที่ 739/2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 174/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.1ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 บันทึกข้อความ ที่ 801/2564 เรื่อง แจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29พ.ย.64 บันทึกข้อความ/รูปเล่ม
3/2564 บันทึกข้อความ ที่ 762/2564 เรื่อง แจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.12พ.ย.64 บันทึกข้อความ/รูปเล่ม 
2/2564 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.14ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.25ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง ลว.13ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ลว.21ก.พ.65 ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ลว.22พ.ค.60 ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่ง อบต.บ้านฉาง ที่ 85/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ลว.20เม.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲บันทึกรายงานการประชุม

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ลว.27ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 บันทึกรายงานการประชุมตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง ลว.24ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่2/2565 ลว.31พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่1/2565 ลว.27พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานผลการดำเนินงานประชาคมตำบล/หมู่บ้าน

เลขที่บันทึก รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
068/2566 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.23ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกรายงานการประชุมตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.18พ.ค.65 าวน์โหลดเอกสาร

⌲ประกาศต่างๆ

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
24 สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอบต.บ้านฉาง ลว.18ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
23  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.บ้านฉาง ลว.12พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
22 จ่ายขาดจากเงินสะสม (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29เม.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
 21 ใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.15มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
20  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2563-2567) ลว.16ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกรายงานการประชุมฯ
19  รายงานติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.13ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18  ประกาศเรื่องประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.7ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
17   
ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน ของอบต.บ้านฉาง ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน
 ลว.27ก.ย.62  ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
16   ประกาศเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เดือนเมษายน -เดือนกันยายน 2562  ลว.27ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ ดาวน์โหลดประกาศ
15   ประกาศเรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ในการพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.22พ.ค.62  ดาวน์โหลดประกาศ/  ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ
14   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอบต.บ้านฉางไปสู่การปฏิบัติในรอบ เดือน   ลว.22 เม.ย. 62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13   ประกาศเรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  ลว.12 มี.ค. 62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12   ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.8มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.11ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10   ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.23พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศเรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศสัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการพิจารณาณาร่างแผนในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางไปสู่การปฏิบัติ ในรอบ 12 เดือน  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  ลว.25เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ลว.18เม.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศเรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว.16มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศใช้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.22ก.พ.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
1  ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. 2560  ลว.21ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

5)การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติม) ลว.5ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ลว.29ก.ย.57  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนบริหารความต่อเนื่อง

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ลว.23มิ.ย.63  ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสารStrategy MapBCP Checklist 
1 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.11พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประการจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร 
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 


แผ่นพับการจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
8 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดแผ่นพับ
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ 
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
4 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ อปท. ดาวน์โหลดแผ่นพับ
1 แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ประมวลจริยธรรม

 

 

jariyatam

 

**************************************

 

k57 removed page-0001

 

k57 removed page-0002

 

k57 removed page-0003

 

k57 removed page-0004

 

**************************************

 

k56 removed page-0001

 

k56 removed page-0002

 

k56 removed page-0003

 

k56 removed page-0004

 

k56 removed page-0005

 

k56 removed page-0006

 

**************************************

 

k58 removed page-0001

 

k58 removed page-0002

 

k58 removed page-0003

 

k58 removed page-0004

 

k58 removed page-0005

 

k58 removed page-0006

 

k58 removed page-0007

 

**************************************

 

 

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.25ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ลว.11พ.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ลว.25มี.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.21ก.พ.56 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2566  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.30ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2566  การสร้างขวัญและกำลังใจในและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2566  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2566  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2566  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2566  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2566  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2566  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2566  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลว.3ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างจามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2565  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.8ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2565  การกำหนดโครงการส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติม) ลว.5ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2565  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.3พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2565 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2565  การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2565  นโยบายทรัพยากรบุคคล ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2565  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565  นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2565  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบตบ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.21ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.6ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนบุคคล ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

40/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
35/2564 ปิดที่ทำการสำนักงานอบต.บ้านฉาง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
34/2564 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
33/2564 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.27ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2564 เลื่อนการเข้ารับการคัดเลือกสรรด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในสำนักงานปลัด อบต.บ้านฉาง ลักษณะงานทำความสะอาด และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564 ลว.1ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 29/2564  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.30เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2564   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.29เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 27/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.26ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2564  ประกาศ เรื่องสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านฉาง ลักษณะธุรการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564   ลว.23ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
25/2564  ประกาศ เรื่องสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง อบต.บ้านฉาง ลักษณะธุรการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564  ลว.23ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล  ลว.2ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2564  ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.28ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.บ้านฉาง  ลว.12ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2564 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2564 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2564  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2564  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.14พ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2564  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2564  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2564  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.19ต.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร  
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2563 ประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ลว.1ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร

14/2563 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.24ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.16ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561  
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ลว.11ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.11ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.10ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2560  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.31ม.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2560  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ลว.19เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1)  ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.18ม.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560   
ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง
 ลว.14 ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.14ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.12ม.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)  ลว.29ก.ย. 57  ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲นโยบาย ฯลฯ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง)   ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 216/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 บันทึกข้อความ ที่ 166/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 75/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลว.4มี.ค.63 ดาวน๋โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกข้อความ ที่ 36/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563  ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 2/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 บันทึกข้อความ ที่ 518/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562  ลว.11พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง

ลว.18ต.ค.62 ประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการสจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 

 ลว.17ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 448/2562 เรื่องขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2564 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง  ลว.18ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)