คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลว.24ก.พ.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.29ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)