คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ภาษีป้าย

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 หลักเกณฑ์การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.1ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

posts

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)