คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

nogift

k307 page-0001

 

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.28พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลว.7ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลว.22ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร