คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์


ช่องทางการร้องเรียน