คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ชุมชน/ตำบลบ้านฉางน่าอยู่

รายงานโครงการชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่

บันทึกข้อความเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
544/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนกันยายน 2566) ลว.19ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
499/2566  รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนสิงหาคม 2566) ลว.5ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
355/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2566) ลว.20ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
243/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนมิถุนายน 2566) ลว.2มิ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
186/2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) ลว.3พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)