คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

งานแผนงานกองการศึกษาฯ

งานแผนงานกองการศึกษาฯ

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ลว.17พ.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ลว.12พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร