คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012444
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
229
2320
7786
133
12315
0
12444

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 07:06:35

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

งานการเจ้าหน้าที่

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ลว.21ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติม) ลว.5ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ลว.29ก.ย.57  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 6 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2567-2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2563-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนบริหารความต่อเนื่อง

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ลว.23มิ.ย.63  ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสารStrategy MapBCP Checklist 
1 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.11พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประการจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร 
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 


แผ่นพับการจัดการองค์ความรู้ (KM)

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
8 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดแผ่นพับ
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ 
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดแผ่นพับ
4 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ดาวน์โหลดแผ่นพับ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดแผ่นพับ
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ อปท. ดาวน์โหลดแผ่นพับ
1 แนวทางการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)  ดาวน์โหลดเอกสาร
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร 
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5 นักบริหารงานศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6 นักจัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
10 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
12 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
13 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
15 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
16 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
17 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
18 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประมวลจริยธรรม

jariyatam

 

**************************************

 

k57 removed page-0001

 

k57 removed page-0002

 

k57 removed page-0003

 

k57 removed page-0004

 

**************************************

 

k56 removed page-0001

 

k56 removed page-0002

 

k56 removed page-0003

 

k56 removed page-0004

 

k56 removed page-0005

 

k56 removed page-0006

 

**************************************

 

k58 removed page-0001

 

k58 removed page-0002

 

k58 removed page-0003

 

k58 removed page-0004

 

k58 removed page-0005

 

k58 removed page-0006

 

k58 removed page-0007

 

**************************************

 

 

 

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.25ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ลว.11พ.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ลว.25มี.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.21ก.พ.56 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2567 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  ลว.14พ.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลว.30ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2566   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  ลว.29ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2566   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านฉาง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) ลว.26ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2566  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   ลว.21ก.ย.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2566  การกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ลว.21ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) ลว.8ก.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านฉาง ลว.30ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านฉาง ลว.24ส.ค.66 าวน์โหลดเอกสาร
15/2566  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.30ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2566  การสร้างขวัญและกำลังใจในและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2566  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2566  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2566  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2566  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2566  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2566  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2566  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลว.3ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างจามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2566  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.30ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2565  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลว.8ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2565  การกำหนดโครงการส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติม) ลว.5ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2565  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.3พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2565 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2565  การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2565  นโยบายทรัพยากรบุคคล ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2565  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565  นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2565  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบตบ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลว.9ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน ลว.21ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.6ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนบุคคล ลว.9ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

40/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.15ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
35/2564 ปิดที่ทำการสำนักงานอบต.บ้านฉาง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
34/2564 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
33/2564 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.27ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2564 เลื่อนการเข้ารับการคัดเลือกสรรด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในสำนักงานปลัด อบต.บ้านฉาง ลักษณะงานทำความสะอาด และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564 ลว.1ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 29/2564  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.30เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2564   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.29เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 27/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล ลว.26ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2564  ประกาศ เรื่องสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านฉาง ลักษณะธุรการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564   ลว.23ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
25/2564  ประกาศ เรื่องสมัครคัดเลือกบุคคลโดยการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง อบต.บ้านฉาง ลักษณะธุรการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ 2564  ลว.23ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายบุคคล  ลว.2ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2564  ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.28ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.บ้านฉาง  ลว.12ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2564 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2564 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2564  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2564  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.14พ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2564  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2564  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2564  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.19ต.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร  
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2563 ประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ลว.1ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร

14/2563 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.24ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.16ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561  
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ลว.11ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.11ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561  ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.10ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2560  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.31ม.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2560  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ลว.19เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1)  ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.18ม.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560   
ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง
 ลว.14 ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.14ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.12ม.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)  ลว.29ก.ย. 57  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲นโยบาย ฯลฯ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง)   ลว.13ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 216/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 บันทึกข้อความ ที่ 166/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 75/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลว.4มี.ค.63 ดาวน๋โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกข้อความ ที่ 36/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563  ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 2/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 บันทึกข้อความ ที่ 518/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562  ลว.11พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง

ลว.18ต.ค.62 ประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการสจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 

 ลว.17ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 448/2562 เรื่องขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2564 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง  ลว.18ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)