คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012496
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
281
2320
7838
133
12367
0
12496

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 07:37:36

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

งานบริหารงานทั่วไป

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2567 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับติดต่ออบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2566 ลว.9ต.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2566  หลักเกณฑ์การประกวดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.3ส.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2566 กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลว.10ก.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2566  กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลว.13มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566  การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลว.10มี.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566 การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง ลว.31ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บ้านฉาง ลว.3ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.25ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2565  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.14ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลว.14ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565 นโยบายอบต.บ้านฉาง ปลอดบุหรี่ ลว.15ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 5/2565 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง (ส.ถ.1/1) ลว.6ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2565 ให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.บ้านฉาง (ผ.ถ.1/1)  ลว.6ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ลว.1ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงจะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.1ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 นโยบายอบต.บ้านฉาง ปลอดบุหรี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.15ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
35 สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ลว.5เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 34 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของอบต.บ้านฉาง ลว.5เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
33  ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงแม่น้ำคูคลอง สถานที่หรือทางสาธารณะ หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ลว.22ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
32 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลว.7ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
31  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
30 แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.12พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
29  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ลว.28ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
28  กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ  ลว.1ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ลว.29พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการในอบต.บ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
23   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
22   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
21   จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
20  กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
19   การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ลว.4พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
18   แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.21ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
17   มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.21ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
16   การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
15   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.9ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
14   แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.6ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13   มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.8ก.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12   รับสมัครบุคคลเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.12มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11   ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของอบต.บ้านฉาง   ลว.1พ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10   รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ลว.19มี.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
 กำหนดประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ลว.6.มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562   ลว.25ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
 รับสมัครเด็กและเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลบ้านฉางต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562  ลว.26พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของอบต.บ้านฉาง  ลว.9พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ลว.9ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.  ลว.1ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางและสถานที่ให้บริการ   ลว.24ม.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
  1  กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)