คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

012562
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
347
2320
7904
133
12433
0
12562

Your IP: 44.197.101.251
Server Time: 2023-11-30 08:12:56

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

งานกิจการสภา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

งานกิจการสภา

 กฎหมายต่างๆ

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 47 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564  ลว.4ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 276 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2563  ลว.20ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ลว.16เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง ราชกิจจานุเบกษา 23สิงหาคม 2560 ลว.23ส.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
10 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 กุมภาพันธ์ 2560 ลว.24ก.พ.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ลว.6พ.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 8 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  ลว.22ธ.ค.46 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 7 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546  ลว.17มิ.ย.46 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ลว.15พ.ย.43 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลว.11พ.ย.42 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลว.20พ.ค.42 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง ราชกิจจานุเบกษา 3 มีนาคม 2538

ลว.2มี.ค.38 ดาวน์โหลดเอกสาร
2

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

ลว.28พ.ย.38 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ลว.2ธ.ค.37 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ, คำสั่ง

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566 เรื่อง ประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.18เม.ย.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 ลว.13ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566 เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลว.1ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2565 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลว.16ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2565

เรื่อง ระเบียบสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินหารของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

ลว.15ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2565

เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.1ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 

เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.19ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565 

เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565

เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.5ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565

เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.9มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 (แก้ไข) ลว.11เม.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  ลว.14มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาอบต.  ลว.7ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.28ธ.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ลว.28ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.21เม.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.9มี.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.16ก.พ.64   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564  เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.1ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.18ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.15ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คำสั่งอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.9เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.2มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.28ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.20ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.22มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.31ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.19ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560
ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ลว.15ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.19ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ลว.11พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560
ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2559
ลว.1มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2558 ลว.14ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  ลว.15พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  ลว.10ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ลว.14ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  ลว.29ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ลว.15ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ลว.3ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  ลว.30มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ลว.21มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ลว.28มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ลว.6ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ครั้งแรก

ลว.27ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  ลว.30เม.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  ลว.29มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  ลว.16มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 บันทึกายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

 ลว.15ก.พ.64

ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.15ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563  ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.25ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563  ลว.14ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563  ลว.13ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.6ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563  ลว.29ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.15เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.4ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562  ลว.14ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562  ลว.13ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.8ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.1ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.27มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.13มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.3เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.11ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559 บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ครั้งที่ 1/2559 - 5/2559 ประจำปี พ.ศ. 2559 ลว.1เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ประจำปี พ.ศ. 2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 1, สมัยสามัญ สมัยที่ 2, สมัยสามัญ สมัยที่ 3, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2,สมัยสามัญ สมัยที่ 4) ลว.1ก.พ.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2566   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2566  เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร 

1/2564

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร 

7/2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร

6/2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

5/2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร


 

 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)