คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร 
2  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร 
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร 
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร 
(4) การนำผลจากการมีส่วรร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2/2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และผู้แทนคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

327897747_714904690163046_8180530513859278929_n.jpg327598717_906134003847289_607034300407439415_n.jpg327898704_896551995019880_4241828344841256045_n.jpg327916780_2129951417214621_9170692605649048621_n.jpg328325504_560123356025690_4928458480910316418_n.jpg

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 อบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และได้ดำเนินการแจ้งแก่ที่ประชุมประชาคมตำบล ในส่วนของรายละเอียดที่เราจะดำเนินการทบทวนเล่มของแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว นั้น ในการประชุมประชาคมฯ ดังกล่าว ได้มีประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอความต้องการ/ปัญหา แก่อบต.บ้านฉาง และทางอบต.บ้านฉาง ได้ดำเนินการบันทึกความต้องการ/ปัญหาดังกล่าวไว้เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของอบต.บ้านฉาง เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าความต้องการ/ปัญหาใด สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 อบต.บ้านฉาง ดำเนินประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
277589959_2244815539017546_4942951414128092860_n.jpg277491704_2244815525684214_2011281726687055685_n.jpg277529306_2244815562350877_4449835302001152281_n.jpg277551956_2244815615684205_6536592435316332108_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีกรรมการเป็นผู้แทนจากการประชาคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

272210237_2195721097260324_4431584408555580194_n.jpg272373757_2195721477260286_2548155456811568868_n.jpg272514665_2195721573926943_246521650877441902_n.jpg272576627_2195721390593628_2035821455783538081_n.jpg272338614_2195721377260296_3768666577585630330_n.jpg272479805_2195721380593629_7870861417404028558_n.jpg272435394_2195721360593631_8825288962111377082_n.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
271439053_2182036208628813_6097423080164876546_n.jpg271224783_2182036211962146_5742712837900567012_n.jpg271206093_2182036335295467_5607458751402848881_n.jpg271047001_2182036311962136_1403244015545772994_n.jpg271238483_2182036301962137_1823451713368395504_n.jpg271240542_2182036245295476_6377809358564606310_n.jpg271529664_2182036418628792_4793132160361337011_n.jpg271134842_2182036221962145_1529384970863958973_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) พร้อมด้วยนายชัยชนะ ดำศรีสวัสดิ์ (ท้องถิ่นอำเภอเมืองปทุมธานี) เข้าร่วมประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่1/2564 เรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านฉาง

160954334_1949240228575080_2240349264884081008_o.jpg160525093_1949240171908419_337048221845399438_o.jpg160516990_1949240141908422_9143030487062629044_o.jpg159837901_1949240201908416_5687281520035471433_o.jpg159931719_1949240235241746_722992358927088941_o.jpg160300744_1949240068575096_3664234037360600860_o.jpg162061140_1949240078575095_4238622875876492683_o.jpg161740679_1949240155241754_5843585064925216036_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg

 

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

142432033_1910855195746917_4547746821833139758_o.jpg140932954_1910855092413594_4141121611866522571_o.jpg140967199_1910855125746924_7037489216373512459_o.jpg141525332_1910855119080258_7222108868799225779_o.jpg141396208_1910855115746925_5437544835483948519_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131424341_1878641508968286_9212404869358808742_o.jpg131890874_1878641268968310_2304391733603414656_o.jpg131216498_1878641365634967_8068482590326631082_o.jpg131016031_1878641488968288_1069691809327614526_o.jpg131418055_1878641428968294_8576612141363193108_o.jpg131440614_1878641258968311_414696263385458294_o.jpg131567052_1878641445634959_8944454189624448605_o.jpg131441454_1878641478968289_4452079460304601392_o.jpg

 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131003337_1877038039128633_1971945303644927913_o.jpg131000697_1877038245795279_681936268215584467_o.jpg131226430_1877038129128624_6801531354718867654_o.jpg131424344_1877038222461948_5649154885717297255_o.jpg131324576_1877038099128627_4646475736569307521_o.jpg131416156_1877038029128634_3946302391388462703_o.jpg130753004_1877038122461958_3032899525498281484_o.jpg130551085_1877038252461945_2351180933420415273_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

128838196_1867699006729203_8606294624454131920_o.jpg128195568_1867698816729222_5043712278710687587_o.jpg129444425_1867698843395886_1365028094347752812_o.jpg129757232_1867698866729217_5675263242264337724_o.jpg129503899_1867698856729218_423794300188542422_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)