คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะ

bo9 bo10


⌲จัดให้มีถังขยะ

bo8


⌲จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ศาลา ซุ้มพักคอย ม้านั่ง และเก้าอี้ เป็นต้น

bo6

bo7


⌲จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่างๆ

bo3


⌲จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

bo2


⌲จัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว

bo1

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)