เมนูหลัก

คำสั่ง

"รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

001578
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
400
1044
1444
134
1444
0
1578

Your IP: 44.220.62.183
Server Time: 2024-02-23 06:14:49

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับที่ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2567 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดเอกสาร/ประกาศ
1/2566  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.3ก.พ.66 ดาวน์โหลดเอกสาร/ ประกาศ
2/2565 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลว.14ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2565 บันทึกข้อความ ที่ 171/2565 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.21มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2564 หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/288 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ธ.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564 ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.30พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับองค์กร ลว.30ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2564 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ลว.30ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) ลว.30ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) ลว.30ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) ลว.30ก.ย.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564  หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/373 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23พ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับองค์กร ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2563 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2563  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563 

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงานย่อย (สำนักงานปลัด)

ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 150/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด ลว.24ส.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.บ้านฉาง ลว.21ส.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2562 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  หนังสือส่ง ที่ ปท 71001/043 เรื่องขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 254/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด  ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 255/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 256/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง  ลว.16พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 257/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.16พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 บันทึกข้อความ ที่ 418/2561 เรื่อง การรายงานติดตามประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.5พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บ้านฉาง   ลว.1พ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด  ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองคลัง ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองช่าง ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2562 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลว.30ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระดับองค์กร  ลว.30ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564   บันทึกข้อความ ที่566/2563 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2564   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2564   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2564   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564   มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.29ธ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2562 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลว.21มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร