คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.24ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.24ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)